Submit
Thank you!
On the 24th of February at 20 o'clock. Space Meduza, (Skalitzer Str. 80, 10997 Berlin).

Charity event "Take Away."

The exhibition will open on the anniversary of the full-scale invasion of Ukraine. The photographs at the exhibition will be available for voluntary donations. The funds are going directly to support the «Time of Kindness and Mercy»   charity foundation in Ivano-Frankivsk. The organisation provides emergency and social support, such as large families, single mothers, and people with disabilities. Funds are raised and sent with the help of the German nonprofit organisation We Aid.

24 лютого о 20 годині. Space Meduza, (Skalitzer Str. 80, 10997 Berlin).
Благодійна акція " Take Away".
Виставка відкриється в річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Фотографії на виставці можна буде придбати за добровільні пожертви. Кошти підуть безпосередньо на підтримку благодійного фонду "Час добра і милосердя" в Івано-Франківську. Організація надає екстрену та соціальну допомогу, зокрема багатодітним сім'ям, одиноким матерям та людям з інвалідністю. Кошти збираються та надсилаються за допомогою німецької неприбуткової організації We Aid.​​​​​​​
The Time of Good and Mercy Charitable Foundation was established in 2019. Its mission is to support the most vulnerable segments of the Ukrainian population, namely children and women suffering from poverty, hunger, homelessness and domestic violence, orphans and children deprived of parental care.  On February 24, 2022, russia launched a military offensive against our country. As a result, tens of thousands of families were forced to leave their homes, fleeing from enemy shelling and bombing. The number of families in need of support was growing every day. Unfortunately, today the war in Ukraine continues, and we are doing everything we can to improve the living conditions of those who have experienced great grief and suffering. We will be sincerely grateful to each of you for supporting our projects. We are looking for resources to be able to do even more suitable for families who are in need today. The projects of our team at the “Time of Goodness and Mercy” Charity Foundation are a chance for change for vulnerable families with children wandering in the open air! Therefore, we ask for the support of each of you for Ukrainian families because together, we can do more!​​​​​​​
Благодійний фонд «Час добра та милосердя» створений у 2019 році. Його місія полягає в підтримці найбільш незахищених верств населення України, а саме дітей та жінок, які страждають від бідності, голоду, безпритульності та домашнього насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 24 лютого, 2022 р. російська федерація почала військовий наступ на нашу країну. Десятки тисяч родин, змушені були покинути власні домівки, тікаючи від ворожих обстрілів та бомбардувань.  Сімей, які потребували підтримки з кожним днем ставало все більше.  На жаль, сьогодні війна в Україні триває, і ми робимо все, щоб покращити умови життя тих, хто пережив у своєму житті велике горе і страждання. Ми будемо щиро вдячні кожному з Вас, за підтримку наших проектів. Ми шукаємо ресурси, щоб мати змогу робити ще більше добра для сімей, які сьогодні в біді. Проекти нашої команди БФ “Час добра та милосердя” - це шанс до змін незахищених сімей з дітьми, які поневіряються просто неба! Ми просимо підтримки у кожного з вас, для  українських сімей, адже єднаючись ми можемо більше!
From March, 2022 - 
Photographic documentation of «true» belongings taken by Ukrainian refugees while fleeing. What will you take with you when your life is under death threat? What will you think first? Are you a meticulous and cooled head? Will you take just essentials? Or are you at a loss and grab first-seen things? You don’t need to see a face to recognise a personality in front of you. Just have a look at things which people took with them while fleeing. Now ask yourself - What does matter to YOU?
З березня 2022 року - 
Фотодокументація “справжніх” речей, взятих українськими біженцями, покидаючи Батьківщину. Що ви візьмете з собою, коли вашому життю загрожує смерть? Про що ви подумаєте в першу чергу? Чи ви педантичний і холоднокровний? Чи візьмете лише найнеобхідніше? Чи розгубитеся і візьмете перші-ліпші речі? Вам не потрібно бачити обличчя, щоб розпізнати людину, яка перед вами. Просто подивіться на речі, які люди забрали з собою, тікаючи. А тепер запитайте себе - що має значення для ВАС?
Back to Top